Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

zobrazit odpovědi Předepisování a výdej léků

zobrazit odpovědi Odpovědnost za nežádoucí účinky léků

zobrazit odpovědi Reklama na léky

Jakou formu může mít reklama na léky? zobrazit odpověď  
Jaká pravidla platí pro reklamu určenou pacientům? skrýt odpověď  
 

Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost (pacienty) nesmí být léky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis nebo které obsahují omamné nebo psychotropní látky. Taková reklama se může týkat léků, které vzhledem ke svému složení a účelu mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka. Široké veřejnosti nesmí být poskytovány vzorky léků.

Reklama určená pacientům musí být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je lékem. Musí též obsahovat informace nezbytné pro jeho správné použití a zřetelnou nebo dobře čitelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace.

Reklama zaměřená na širokou veřejnost nesmí:

  • vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku
  • naznačovat, že účinky podávání léku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného léku, nebo že používáním léku se zlepší zdraví, nebo naopak, že nepoužitím léku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav
  • být zaměřena výhradně na osoby mladší 15 let
  • doporučovat lék s odvoláním na doporučení vědců nebo jiné autority
  • naznačovat, že je lék potravinou, kosmetickým přípravkem nebo jiným zbožím
  • popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy
  • poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení
  • používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení léku na lidské tělo nebo jeho části
  • naznačovat, že bezpečnost či účinnost léku je zaručena pouze tím, že je přírodního původu

Některá výše uvedená pravidla se nevztahují na očkování doporučená Ministerstvem zdravotnictví.

Jaká pravidla platí pro reklamu zaměřenou na odborníky? zobrazit odpověď  

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS