Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

zobrazit odpovědi Stížnosti

zobrazit odpovědi Soudní řešení

Může dojít k tomu, že pacient v důsledku určitého zákroku utrpí újmu na… zobrazit odpověď  
Jaký je rozdíl mezi žalobou o náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká jsou pravidla pro náhradu škody? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u škody způsobené na zdraví? zobrazit odpověď  
Jak se stanovuje výše náhrady škody? zobrazit odpověď  
Jak je upravena žaloba na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u zásahu do osobnostních práv? zobrazit odpověď  
Jaké jsou náklady na soudní řízení? skrýt odpověď  
 

Náklady na soudní řízení se skládají ze soudního poplatku, odměn právních zástupců stran (příp. jejich dalších výdajů) a nákladů na svědečné a znalečné. V případě žaloby o náhradu škody na zdraví je navrhovatel osvobozen od povinnosti platit soudní poplatek. Není však osvobozen od jiných nákladů, např. od povinnosti nahradit náklady na právní zastoupení druhé strany, pokud byl se svou žalobou neúspěšný. Pokud strana navrhuje vypracování znaleckého posudku, soud ji může vyzvat, aby na jeho vypracování složila zálohu (zpravidla v řádech tisíců Kč). Podání žaloby na ochranu osobnosti není osvobozeno od soudního poplatku.

Domáhá-li se žalobce omluvy, zaplatí poplatek 2000 Kč. V případě požadavku na peněžité plnění se platí 1000 Kč. Pokud je ale požadovaná částka vyšší než 20 000, ale menší, než 40 000 000, tak se platí 5 % z této částky. V případě vyšší částky, než 40 000 000 se platí 1% z ní.

Obvykle hradí náklady řízení ten účastník, který neměl ve věci úspěch. Pokud měl účastník úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, nebo vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů. Žalobce (příp. i žalovaný) může být na svůj návrh osvobozen od soudního poplatku, pokud to odůvodňují jeho poměry (sociální situace) a pokud se nejedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Obvykle se osvobození vztahuje na celé řízení. Pokud byl tomuto účastníkovi soudem ustanoven zástupce, nemusí účastník náklady tohoto zastoupení hradit. Pokud byl žalobce osvobozen od povinnosti hradit soudní poplatek, pak v případě jeho neúspěchu mu soud zpravidla povinnost nahradit náklady protistraně neuloží.

Sazebník poplatků je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Mohou strany během soudního řízení uzavřít smír? zobrazit odpověď  
Kdy je vhodné podat trestní oznámení? zobrazit odpověď  
Kdy dojde k promlčení trestného činu? zobrazit odpověď  
Jaké lhůty mi běží v průběhu soudního řízení? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat ústavní stížnost? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Mediace: mimosoudní řešení sporů

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Promlčení náhrady škody na zdraví

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS