Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

zobrazit odpovědi Stížnosti

zobrazit odpovědi Soudní řešení

Může dojít k tomu, že pacient v důsledku určitého zákroku utrpí újmu na… zobrazit odpověď  
Jaký je rozdíl mezi žalobou o náhradu škody a žalobou na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká jsou pravidla pro náhradu škody? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u škody způsobené na zdraví? zobrazit odpověď  
Jak se stanovuje výše náhrady škody? zobrazit odpověď  
Jak je upravena žaloba na ochranu osobnosti? zobrazit odpověď  
Jaká je promlčecí doba u zásahu do osobnostních práv? zobrazit odpověď  
Jaké jsou náklady na soudní řízení? zobrazit odpověď  
Mohou strany během soudního řízení uzavřít smír? zobrazit odpověď  
Kdy je vhodné podat trestní oznámení? zobrazit odpověď  
Kdy dojde k promlčení trestného činu? zobrazit odpověď  
Jaké lhůty mi běží v průběhu soudního řízení? skrýt odpověď  
 

V průběhu řízení existuje celá řada různých lhůt. Nejpodstatnější jsou: lhůta pro podání odvolání k příslušnému odvolacímu soudu a lhůta pro podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Lhůta pro odvolání trvá 15 dní a je počítaná ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozsudku. Do této lhůty se započítávají i svátky a jiné volné dny, avšak pokud by měla ve svátek nebo jiný volný den skončit, připadne její konec na nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě nemusí být odvolání doručeno přímo na soud, stačí odvolání předat poště nebo jinému doručovateli, který jeho doručení provede.

Lhůta pro dovolání trvá 2 měsíce a počíná běžet ode dne následujícího po doručení rozsudku odvolacího soudu (např. při doručení 1. 4. uplyne lhůta 1. 6.). Podmínky pro doručení jsou stejné jako u výše uvedeného odvolání. Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který je možno podat proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Zmeškání těchto lhůt lze prominout jen ve výjimečných případech, např. pokud prokážete, že jste nebyli schopni odvolání či dovolání podat z vážných zdravotních důvodů.

Kdy lze podat ústavní stížnost? zobrazit odpověď  
Kdy lze podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Mediace: mimosoudní řešení sporů

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Promlčení náhrady škody na zdraví

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS