Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

Může nezletilý pacient udělit sám informovaný souhlas či nesouhlas se… zobrazit odpověď  
Je nutné, aby souhlas poskytli oba rodiče? zobrazit odpověď  
Jaký význam má názor nezletilého při provádění zákroku? zobrazit odpověď  
Může být proveden nezletilému zákrok přes nesouhlas rodičů? zobrazit odpověď  
Jsou i jiné osoby než rodiče, například babička nebo učitel, oprávněny… zobrazit odpověď  
Co může lékař dělat, když podle jeho názoru rodiče nejednají v nejlepším… zobrazit odpověď  
Kdo zná nejlepší zájem dítěte, rodiče nebo lékař? zobrazit odpověď  
Co dělat, když jeden rodič se zákrokem souhlasí a druhý ne? zobrazit odpověď  
Může nezletilá dívka dát souhlas k předepsání antikoncepce nebo k umělému… zobrazit odpověď  
Jakým způsobem by se mělo posuzovat, zda je jednání rodičů v nejlepším… skrýt odpověď  
 

Zásahy do rodičovské zodpovědnosti jsou možné jen tehdy, pokud

  • rodiče nevykonávají řádně své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
  • a zároveň to vyžaduje zájem dítěte
  • nebo v případě, že rodiče zneužívají nebo závažným způsobem zanedbávají svou rodičovskou zodpovědnost.

Z toho vyplývá, že pokud se nejedná o stav krajní nouze, není možné, aby o dítěti rozhodoval někdo jiný než rodič jen z toho důvodu, že rodiče zastávají jiný názor než lékař. A to ani tehdy, pokud rodiče odmítají udělit k zákroku svolení.

V ČR nejsou tyto otázky dosud judikaturou jednoznačně řešeny, ale stát by měl zasahovat do záležitostí péče rodičů o jejich děti jen zřídka a hlavní slovo v otázkách péče o dítě by měl přirozeně přenechávat rodičům. Zásahy státu jsou přijatelné pouze v případě, kdy principy ochrany života a zdraví dítěte jsou neslučitelné s názory rodičů.

Časti ani názory odborníků nejsou jednotné. Proto by měla být tendence ponechat rozhodování na rodičích, kteří nejlépe dokážou pečovat potřeby dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem. To je obzvlášť patrné u komplikované a dlouhodobé léčby, se kterou jsou spojena mnohá rizika, stres a nepohodlí.

Jaká je odpovědnost lékaře v případě, že rodiče rozhodnou v rozporu s jeho… zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS