Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

zobrazit odpovědi Stížnosti

zobrazit odpovědi Soudní řešení

zobrazit odpovědi Mediace: mimosoudní řešení sporů

Může pacient získat pomocí mediace stejně vysokou částku, jakou by… zobrazit odpověď  
Jak dlouho bude mediace trvat? zobrazit odpověď  
Kam se mám obrátit v případě zájmu o mediaci? zobrazit odpověď  
Kolik mě bude mediace stát? zobrazit odpověď  
Čím se mediace odlišuje od soudního řízení? zobrazit odpověď  
Kdy je mediace nevhodná? zobrazit odpověď  
Je mediace právně upravena v českém právním řádu? skrýt odpověď  
 

Mediace je právním řádem upravena jen pro účely řešení sporů mezi poškozeným a pachatelem v trestním řízení. Mediace jako alternativa občanského soudního řízení (např. na náhradu škody) právním řádem výslovně upravena není. To však neznamená, že je právem zakázána či že by její výsledky nebyly po právní stránce platné. Strany mohou uzavřít tzv. dohodu o narovnání podle § 585 občanského zákoníku, a tím závazně vyřešit spornou situaci i bez nákladného soudního řízení. Správně uzavřená dohoda o narovnání má poté obdobné účinky jako rozsudek soudu, to znamená, že o právech a povinnostech stran je závazně rozhodnuto a není možné se již znovu platně domáhat plnění z téhož důvodu. Podmínkou ovšem je, že jsou dodržena všechna ostatní ustanovení právního řádu, zejména, že jedna strana neuvedla druhou stranu úmyslně v omyl a podobně.

Nemůže se zdravotnické zařízení mediace obávat? zobrazit odpověď  

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Promlčení náhrady škody na zdraví

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS