Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

Co musí obsahovat odmítnutí zákroku tzv. negativní revers? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta léčit bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Je lékař zproštěn odpovědnosti za zákrok, když s ním pacient souhlasil? zobrazit odpověď  
Co je to lege artis? zobrazit odpověď  
Co dělat, pokud nebyl pacient řádně poučen o provedeném zákroku? zobrazit odpověď  
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď  
Co je to pozitivní revers? zobrazit odpověď  
Může pacient vzít svůj souhlas se zákrokem zpět? zobrazit odpověď  
Kdy je souhlas se zákrokem neplatný? skrýt odpověď  
 

Souhlas se zákrokem může poskytnout pouze způsobilý pacient. U dospělých se předpokládá, že jsou způsobilí ke všem právním úkonům, tedy i k rozhodnutí o navrhovaném zákroku. Pokud existují pochybnosti o způsobilosti, musí tuto otázku posoudit a určit lékař většinou ve spolupráci s psychologem či psychiatrem. Zdravotnické zařízení by mělo mít pro tyto případy vypracován standardizovaný postup, jak nejasnou situaci vyřešit.


Souhlas se zákrokem musí být svobodný a informovaný. Souhlas nebude svobodný, pokud pacient souhlasil např. pod nátlakem rodiny, lékaře, partnera. Souhlas je považován za nesvobodný také v případě, že je pacient nucen rozhodnout se ve stavu akutní bolesti, bylo-li možné souhlas získat ještě dříve, než tato bolest nastala.


Svoboda souhlasu je obvykle vyloučena také v případě, že pacient pouze podepíše standardizovaný formulář. Formulář totiž sám o sobě nesplňuje podmínky informovaného souhlasu, protože formulář nemůže nahradit rozhovor lékaře s pacientem. K písemnému souhlasu tedy vždy musí předcházet rozhovor pacienta s lékařem. Souhlas není svobodný také v případě, že je poučení poskytováno v době, kdy si pacient myslí, že je již vše připraveno a  zákrok je neodvratitelný, například cestou na operační sál.


Neplatný může být také souhlas pacienta, který byl poučen pod vlivem tlumících léků, návykových látek nebo duševní poruchy. V takovém případě pacient postrádá způsobilost souhlas či nesouhlas udělit.

Může pacient nechat rozhodnutí, zda dát souhlas se zákrokem, na lékaři? zobrazit odpověď  
Může nezletilý pacient nebo pacient omezený ve svéprávnosti k právnímu… zobrazit odpověď  
Může lékař operaci rozšířit a provést také další zákrok, ke kterému nemá… zobrazit odpověď  
Kdy musí být souhlas s léčbou v písemné podobě? zobrazit odpověď  
Je potřeba souhlasu obou nebo jen jednoho z rodičů nezletilého pacienta? zobrazit odpověď  
Může pacient určit osoby, které budou o jeho zdravotním stavu rozhodovat,… zobrazit odpověď  
Má pacient právo obdržet kopii informovaného souhlasu, který podepsal? zobrazit odpověď  

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS