Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

zobrazit odpovědi Nedobrovolná hospitalizace

zobrazit odpovědi Ochranné léčení

zobrazit odpovědi Omezovací prostředky

zobrazit odpovědi Omezení svéprávnosti

Jak se mohu bránit, pokud nesouhlasím s omezením svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Jak mám postupovat, pokud nesouhlasím s rozhodnutím svého opatrovníka… zobrazit odpověď  
Jaká jsou má práva v řízení o svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Ke kterému soudu je možné podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Kdo může podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Jaká je role poskytovatele sociálních služeb v řízení o svéprávnosti ejich… zobrazit odpověď  
Lze zcela zbavit svéprávnosti? skrýt odpověď  
 

Svéprávností je myšlena způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Od 1. 1. 2014 již nelze svéprávnosti zcela zbavit, nýbrž ji lze pouze omezit. 

K omezení svéprávnosti lze navíc přistoupit pouze v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty v potaz rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. Omezit svéprávnost lze pouze v případě, že hrozí závažná újma a nepostačuje-li mírnější opatření.  

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS