Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

zobrazit odpovědi Ambulantní porod

zobrazit odpovědi Porody mimo porodnici

Má žena právo rodit mimo porodnici? skrýt odpověď  
 

Porody doma žádný zákon nezakazuje a platí, že co není zakázáno, je povoleno. Kromě toho Evropský soud pro lidská práva ve věci Ternovszki proti Maďarsku v roce 2010 rozhodl, že součástí práva ženy na soukromý život je i volba místa porodu. Podle soudu je k porodu doma potřebná zdravotní péče a stát nejenže nesmí zdravotníky od poskytování této péče odrazovat, ale musí dokonce zajistit "právní a institucionální podmínky" pro volbu místa porodu. Pokud žena  uvažuje o porodu doma, měla by si být vědoma všech rizik, které mohou při porodu nastat, a být na ně připravena. Žena by měla rizika, postup v případě komplikací a případný převoz do zdravotnického zařízení předem probrat se zkušenou porodní asistentkou, která by také měla být při porodu přítomna.

Evropský soud pro lidská práva řešil také případ dvou českých žen, kterým stát neumožnil rodit doma s podporou porodní asistentky. V roce 2016 bohužel vydal zamítavé rozhodnutí a schválil tak postup českého státu. Nehledě na to však soudci apelovali na Českou republiku, aby reflektovala vývoj v oblasti práva, medicíny a vědy, a zasadila se alespoň o vznik porodních domů a zavedení možnosti kontinuální péče porodní asistentky v těhotenství a při porodu. Více informací o tomto případu naleznete v tiskové zprávě vydané Ligou lidských práv.

 

Musí mi lékaři poskytnout pomoc, pokud nastanou při porodu doma komplikace? zobrazit odpověď  
Má žena právo na proplacení služeb porodní asistentky? zobrazit odpověď  
Jak se provede zápis dítěte na matrice po porodu doma? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Práva během těhotenství a porodu

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS