Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

zobrazit odpovědi Lékařské tajemství

Kdo všechno je vázán povinností mlčenlivosti? zobrazit odpověď  
Kdy lékař není povinnou mlčenlivostí vázán? zobrazit odpověď  
Může lékař sdělit informace o pacientovi médiím? zobrazit odpověď  
Mohou být informace bez souhlasu pacienta poskytnuty také někomu jinému? zobrazit odpověď  
Kdy jsou o pacientově stavu informováni příbuzní? zobrazit odpověď  
Může být o pacientově stavu informován jeho druh/družka? skrýt odpověď  
 

Pokud je pacient ve stavu, kdy je schopen dát souhlas s poskytováním informací o svém zdravotním stavu, může být jeho druh či družka informována pochopitelně s tímto souhlasem.  Situace je komplikovanější, pokud pacient není ve stavu, ve kterém by souhlas mohl poskytnout. Zákon stanoví, že pokud je pacient v tomto stavu, informace se poskytnou také osobě blízké, tedy osobě v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Druh či družka obvykle tento požadavek naplňují, a tak mohou být označeny jako osoby blízké, tedy ty, jimž jsou informace zpřístupněny. V praxi je však velmi problematické prokázat, že skutečně existuje vztah mezi pacientem a jeho osobou blízkou.


Nejlepší je snažit se této sporné situaci předcházet, nejlépe určením vašeho druha či vaší družky jako osoby, která má být o vašem zdravotním stavu informována.

Jak může dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti? zobrazit odpověď  
Má pacient možnost odmítnout přítomnost mediků u svého vyšetření? zobrazit odpověď  
Jak může pacient postupovat, pokud lékař poruší povinnost mlčenlivosti? zobrazit odpověď  
Musí lékař sdělit veškeré informace o léčbě samotnému pacientovi? zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Zdravotnická dokumentace

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS