Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

Jakou musí mít dříve vyslovené přání formu? zobrazit odpověď  
Musí být pacient před sepsáním dříve vysloveného přání poučen? zobrazit odpověď  
Je nějak omezena doba platnosti dříve vysloveného přání? zobrazit odpověď  
Může být dříve vyslovené přání později změněno nebo zrušeno? zobrazit odpověď  
Lze uplatnit institut dříve vysloveného přání v případě osob omezených ve… zobrazit odpověď  
Může pacient učinit dříve vyslovené přání i poté, co byl již… zobrazit odpověď  
Může lékař nerespektovat dříve vyslovené přání? skrýt odpověď  
 

Zákonná úprava pamatuje i na případy, kdy lékař dříve vyslovené přání nemusí respektovat. Jedná se, zpravidla to tyto situace kdy:

  • dříve vyslovené přání bylo učiněno bez nezbytného poučení pacienta lékařem
  • dříve vyslovené přání nebylo opatřeno úředně ověřeným podpisem
  • dříve vyslovené přání nabádá k aktivnímu způsobení smrti
  • splnění dříve vyslovené přání může ohrozit jiné osoby.
  • poskytovatel zdravotní služby neměl v době zahájení zákroku dříve vyslovené přání k dispozici, a přerušení zákroku by vedlo k aktivnímu způsobení smrti
  • pokud by od doby, kdy bylo dříve vyslovené přání učiněno, došlo v poskytování příslušných zdravotních služeb k takovému vývoji, že by bylo možno důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.
Jak mohu postupovat v případě, kdy lékař nerespektoval mé dříve vyslovené… zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS