Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

Může nezletilý pacient udělit sám informovaný souhlas či nesouhlas se… zobrazit odpověď  
Je nutné, aby souhlas poskytli oba rodiče? zobrazit odpověď  
Jaký význam má názor nezletilého při provádění zákroku? zobrazit odpověď  
Může být proveden nezletilému zákrok přes nesouhlas rodičů? zobrazit odpověď  
Jsou i jiné osoby než rodiče, například babička nebo učitel, oprávněny… zobrazit odpověď  
Co může lékař dělat, když podle jeho názoru rodiče nejednají v nejlepším… zobrazit odpověď  
Kdo zná nejlepší zájem dítěte, rodiče nebo lékař? zobrazit odpověď  
Co dělat, když jeden rodič se zákrokem souhlasí a druhý ne? zobrazit odpověď  
Může nezletilá dívka dát souhlas k předepsání antikoncepce nebo k umělému… skrýt odpověď  
 

Jelikož je možnost udělit souhlas s předepsáním antikoncepce vázána na volní a rozumovou vyspělost dané dívky, může i nezletilá zpravidla souhlasit s touto medikací. Na druhou stranu zákon o zdravotních službách umožňuje lékaři, aby následně informoval rodiče o zdravotních službách, které jsou nezletilému pacientovi poskytovány. Lékař zde nemá povinnost, nýbrž jen možnost tyto informace poskytnout.

Problematiku umělého přerušení těhotenství upravují zvláštní předpisy. Umělé přerušení těhotenství je možno provést na žádost ženy do dvanácti týdnů a umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů do čtyřiadvaceti týdnů od početí. Zákon o umělém přerušení těhotenství váže tento zdravotnický výkon na poskytnutí informovaného souhlasu, o jehož podmínkách bylo již hovořeno výše a v sekci Souhlas pacienta. Navíc tento zákon výslovně stanovuje, že u dívek mladších 16 let je potřeba, aby s přerušením těhotenství souhlasil rodič. Dívky od 16 do 18 let mohou podstoupit přerušení samostatně, avšak rodič o něm bude ex post informován.

Jakým způsobem by se mělo posuzovat, zda je jednání rodičů v nejlepším… zobrazit odpověď  
Jaká je odpovědnost lékaře v případě, že rodiče rozhodnou v rozporu s jeho… zobrazit odpověď  

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS