Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

Co musí obsahovat odmítnutí zákroku tzv. negativní revers? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta léčit bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Je lékař zproštěn odpovědnosti za zákrok, když s ním pacient souhlasil? zobrazit odpověď  
Co je to lege artis? zobrazit odpověď  
Co dělat, pokud nebyl pacient řádně poučen o provedeném zákroku? zobrazit odpověď  
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď  
Co je to pozitivní revers? zobrazit odpověď  
Může pacient vzít svůj souhlas se zákrokem zpět? zobrazit odpověď  
Kdy je souhlas se zákrokem neplatný? zobrazit odpověď  
Může pacient nechat rozhodnutí, zda dát souhlas se zákrokem, na lékaři? zobrazit odpověď  
Může nezletilý pacient nebo pacient omezený ve svéprávnosti k právnímu… skrýt odpověď  
 

I u nezletilých pacientů a pacientů omezených ve svéprávnosti k právnímu jednání týkajícího se zdravotní péče platí pravidlo, že jakýkoli zákrok v oblasti zdravotní péče je možné provést pouze na základě svobodného souhlasu poskytnutého po řádném poučení, samozřejmě až na zákonem stanovené výjimky (viz výše). Dle současné právní úpravy platí, že i nezletilý pacient, anebo pacient s omezenou svéprávností má právo udělit informovaný souhlas či nesouhlas se zákrokem. Je však důležité uvést, že při udělení souhlasu je nezbytné zohlednit rozumovou a mravní vyspělost nezletilé osoby, či osoby omezené na svéprávnosti. 

V praxi to tedy vypadá tak, že pokud lékař shledá, že je daná osoba omezená ve svéprávnosti či daný nezletilý schopen porozumět informacím týkajícím se zamýšleného zákroku, je možné, aby souhlas či nesouhlas se zákrokem udělil pacient sám. To však nebrání tomu, aby tyto informace lékař poskytl také zákonnému zástupci pacienta. 

Naopak, pokud lékař shledá nezletilého (nebo osobu omezenou na svéprávnosti) nedostatečně rozumově, mravně a volně vyspělou k tomu, aby porozuměla plánovanému zákroku, je nutné, aby takový souhlas udělil zákonný zástupce pacienta. 

 

Může lékař operaci rozšířit a provést také další zákrok, ke kterému nemá… zobrazit odpověď  
Kdy musí být souhlas s léčbou v písemné podobě? zobrazit odpověď  
Je potřeba souhlasu obou nebo jen jednoho z rodičů nezletilého pacienta? zobrazit odpověď  
Může pacient určit osoby, které budou o jeho zdravotním stavu rozhodovat,… zobrazit odpověď  
Má pacient právo obdržet kopii informovaného souhlasu, který podepsal? zobrazit odpověď  

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS