Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

zobrazit odpovědi Důstojné umírání

zobrazit odpovědi Odmítnutí život zachraňujícího zákroku

zobrazit odpovědi Informování pozůstalých

zobrazit odpovědi Pitva

Jaké existují druhy pitev? zobrazit odpověď  
V kterých případech musí být provedena zdravotní pitva bez ohledu na přání… zobrazit odpověď  
Kdo hradí náklady pitvy? zobrazit odpověď  
Jak se dozvím o výsledcích pitvy svého blízkého? Budou mi sděleny? zobrazit odpověď  
Můj příbuzný zemřel ve zdravotnickém zařízení, důvod úmrtí, který byl… zobrazit odpověď  
Můžu vyžadovat, aby mému příbuznému udělali pitvu, a kdo ji v tomto… skrýt odpověď  
 

Zákon o zdravotních službách v § 88 odst. 3 písm. c) uvádí, že zdravotní pitva se provede při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovila mimo jiné osoba blízká zemřelému pacientovi. V případě, že máte závažné pochybnosti o příčině úmrtí Vašeho blízkého, trvejte na tom, aby tyto pochybnosti byly zaneseny do zdravotnické dokumentace a s odkazem na uvedené ustanovení zákona o zdravotních službách trvejte na tom, aby byla provedena pitva. Pokud poskytovatel zdravotních služeb v takovém případě pitvu neprovede, dopouští se tak porušení zákona.

V případě, že bude provedena na základě § 88 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách bude pitvu i tak hradit sám poskytovatel zdravotních služeb, neboť ten má v tomto případě povinnost ji provést.

zobrazit odpovědi Darování orgánů

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS