Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

zobrazit odpovědi Lékařské tajemství

zobrazit odpovědi Zdravotnická dokumentace

V jaké formě má být vedena zdravotnická dokumentace? zobrazit odpověď  
Může mi zdravotnické zařízení odmítnout některé informace z dokumentace… zobrazit odpověď  
Jak mám postupovat, když lékař na mou žádost o kopii dokumentace… zobrazit odpověď  
Jak dlouho musí nemocnice moji dokumentaci uchovat? zobrazit odpověď  
Změnila jsem ošetřujícího lékaře, co se stane s mou dokumentaci? zobrazit odpověď  
Kdo mimo pacienta a jím pověřených osob může do dokumentace nahlížet? zobrazit odpověď  
Je v pořádku, pokud za dokumentaci nemocnice požaduje úhradu 1 000 Kč bez… zobrazit odpověď  
Kdo je to osoba blízká? zobrazit odpověď  
Co je NZIS? zobrazit odpověď  
Co všechno NZIS obsahuje? zobrazit odpověď  
V čem se NZIS dle zákona o zdravotních službách liší od předešlé právní… skrýt odpověď  
 

Současná právní úprava po novele rozšiřuje určení NZIS a kromě Národních zdravotních registrů předpokládá i existenci Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků.

Dle původní úpravy bylo možné také v registrech zpracovávat bez souhlasu subjektu jejich osobní a další údaje, tyto však byly přesně vymezené. V novém zákoně je oproti tomu rozsah zpracovávaných údajů rozšířen, dle něj se předávají i údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění a jeho léčbě, a to zejména:

  • údaje socio-demografické a diagnostické
  • údaje o osobní, rodinné a pracovní anamnéze pacienta související s onemocněním včetně posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu
  • údaje o poskytovaných zdravotních službách pacientovi
  • údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, popřípadě o výkonu služebního poměru, potřebné pro posouzení zdravotního stavu pacienta.

Jedná se tedy o demonstrativní výčet, který je, oproti úpravě v zákoně o péči o zdraví lidu, rozšiřující a nelze úplně jasně určit, které všechny informace bude možné pod toto ustanovení podřadit. Zákon dále uvádí rozsáhlý seznam subjektů povinných poskytovat informace.

Kdo všechno může do NZIS nahlížet a pořizovat z něj informace? zobrazit odpověď  
Jaké jsou nedostatky nového NZIS? zobrazit odpověď  

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS